GSM alarm melders voor het bewaken van agrarische toepassingen

Agrarisch apparatuur en installaties bewaken en beveiligen.

Landbouwproducten verdienen de beste omstandigheden, ook bij droog weer.
Agrarisch bewaken, zoals uw sproei-installatie is van essentieel belang! Onze beregening-set waarschuwt u op uw mobiele telefoon zodra de installatie bij de eindstop is aangekomen.

Daarnaast stuurt de batterij gevoede unit een melding naar een tweede unit bij de pomp, waardoor deze automatisch wordt uitgezet. Hierdoor wordt voorkomen dat het land te nat wordt. Wel zo efficiënt en geruststellend!